HOME
ALGEMEEN CLUBMANAGEMENT
SPONSORMANAGEMENT
DE WORKSHOP
UW VOORDELEN
GEMEENTES
CONTACTFORMULIER
GEMEENTES
Het sportverenigingsleven vormt een belangrijke schakel in onze maatschappij. Als gemeente weet u dat als geen ander en voorziet u in ondersteunend beleid om verenigingen in uw gemeente te stimuleren. Via regelingen als de Breedtesportimpuls (BSI) worden gemeentes bovendien in de gelegenheid gesteld dit mogelijk te maken.

 
Toch blijkt het nog vaak lastig voor sportverenigingen om het hoofd boven water te houden, door onder meer een beperkt aanbod van vrijwilligers, beperkte inkomsten of demografische factoren. Ook het besturen van een vereniging, van relatie- en sponsormanagement tot het algemeen, dagelijks bestuur blijkt niet altijd even eenvoudig.

 
Clubvisie heeft de ambitie om de Nederlandse sportverenigingen een extra duwtje in de rug te geven en zo die belangrijke, maatschappelijke rol van sportverenigingen een extra impuls te geven. Onze visie is dat de oplossing voor veel problemen ligt bij de eigen ontwikkeling van de verenigingen en hun bestuurders. Door verenigingen te helpen zichzelf verder te ontwikkelen op bestuurlijk vlak, ontstaat beter verenigingsbeleid met aandacht voor eigen verantwoordelijkheid, mogelijkheden zien en kansen benutten.

 
Graag willen wij de sportverenigingen in Nederland de mogelijkheid bieden om met concrete workshops een impuls te geven aan hun algemeen management en sponsormanagement. Hierbij gaan de ontwikkeling van het beleid én de persoonlijke ontwikkeling van clubbestuurders hand in hand. Onze experts, met jarenlange ervaring op gebied van clubbestuur, verenigingsbeleid en sponsormanagement, reiken in de workshops handvatten, tips en duidelijke theorie aan om het verenigingsbeleid verder te ontwikkelen.
Het doel is om de clubbestuurders, die vaak op vrijwillige basis betrokken en actief zijn, een kwalitatieve impuls en inspiratie te geven zodat zij hun bestuursrol nog beter kunnen invullen. Daardoor wordt ook het verenigingsbeleid naar een hoger plan getild met focus op eigen verantwoordelijkheid en bovendien het beter benutten van kansen die er liggen op het gebied van sponsoring. Op www.clubvisie.nl vindt u meer informatie over onze workshops en aanpak.

 
Doordat Clubvisie werkt met een minimaal aantal van zes deelnemers per workshop, kunnen wij zeer scherp zijn met het tarief. De prijs per deelnemer komt gemiddeld neer op 100 euro voor onze volledige workshop van circa 4 uur op elke locatie in Nederland. Wellicht zijn er vanuit uw gemeente subsidieregelingen waardoor de drempel voor verenigingen om mee te doen nog verder verlaagd wordt. Een korte rondgang langs bestuursleden van verenigingen uit uw gemeente leerde ons bovendien dat zij zeer geïnteresseerd zijn in een dergelijke workshop van Clubvisie.

 
Wij zouden graag in contact willen komen met iemand van uw gemeente om te onderzoeken op welke manier wij deze workshops het beste kunnen aanbieden aan sportverenigingen in uw gemeente. Door dit in samenwerking en eventueel co-creatie met uw gemeente te organiseren, verwachten we dat het effect groter zal zijn en er meer integrale samenhang ontstaat tussen de verschillende verenigingen. Bovendien zou u vanuit het gemeentelijk beleid de workshop wellicht kunnen aanvullen met specifieke regelingen of suggesties die van belang zijn voor de sportverenigingen in uw gemeente.

 
Graag vernemen wij of we met u nader kennis mogen maken of een samenwerking kunnen aangaan en of deze workshops eventueel via een subsidieregeling bekostigd kunnen worden. Heeft u vragen, dan horen wij dat natuurlijk ook graag. U kunt mailen naar: info@clubvisie.nl of een kijkje nemen op onze website: www.clubvisie.nl.
 
Alvast dank voor uw reactie!

 
HOME
ALGEMEEN CLUBMANAGEMENT
SPONSORMANAGEMENT
DE WORKSHOP
UW VOORDELEN
GEMEENTES
CONTACTFORMULIER